Facilities

  • دو طبقه پارکینگ مجهز به امکانات ایمنی و آتش نشانی و دو بارانداز بزرگ تعبیه شده در زیرزمین دوم مکانی مناسب برای تخلیه بار توسط ماشین های باربری

  • پله برقی برای دسترسی بهتر به طبقات زیرین
  • آسانسور مناسب برای جابجایی بار با دسترسی به تمام طبقات

  • دسترسی آسان به دو ایستگاه اصلی مترو( 2 دقیقه پیاده تا ایستگاه دروازه دولت و 5 دقیقه  پیاده تا ایستگاه فردوسی)
  • فاصله کمتر از 3 دقیقه با ایستگاه اصلی اتوبوس تندروی تهران( ایستگاه BRT دروازه دولت)
  • همجواری با دو شاهراه اصلی تهران( خیابان سعدی و انقلاب)