مجتمع مسکونی پارادایس

تهران، خیابان دربند

مجتمع مسکونی ماهان

تهران، خیابان زعفرانیه

مجتمع مسکونی زیتون

تهران، خیابان شهید فیاضی (فرشته)

مجتمع مسکونی امیرتیمور

تهران، خیابان شهید فیاضی (فرشته)

مجتمع تجاری مرجان

تهران ، خیابان منوچهری

مجتمع تجاری اداری چلچراغ

تهران ، لاله زارنو