Units

  • طبقه زیرین

دسترسی از طریق دو آسانسور و یک پله برقی و دو پله اضطراری

نور طبیعی و دید واحد های تجاری همتراز با طبقه همکف  از طریق نورگیر 80 متر مربعی بین همکف و زیر زمین

راهرو های عریض و راحت برای جابجایی بار

  • طبقه همکف

6 متر ارتفاع واحد های تجاری همراه با بالکن برای هر واحد

ایده آل برای عرضه لوستر و روشنایی های نوین

وجود مساحتهای متناسب و متفاوت در طبقه همکف

تامین نور طبیعی در تمام زوایا

  • طبقه اول

دید کامل واحدهای تجاری از درب ورودی هم تراز با دید طبقه همکف از طریق نورگیر وسیع

مساعد و مناسب برای عرضه نورپردازی های نوین

دید و پنجره مناسب برای واحد های شمالی

  • طبقه دوم

واحدهای وسیع تجاری با قیمت مناسب

دسترسی اختصاصی  به تراس در واحد های شمالی و جنوبی

دسترسی عالی در کنار فضای آرام

  • واحدهای اداری

سند اداری با متراژهای متفاوت و بهره گیری از نور مستقیم روز

وجود زیر ساخت های لازم برای استفاده از امکانات رفاهی گوناگون

دید عالی به طبقه همکف و ورودی در عین آرامش کامل فضا

امنیت بالا در مسیرهای ورودی به طبقات اداری