مجتمع تجاری اداری چلچراغ

پاساژ تخصصی عرضه لوستر و روشنایی های نوین

امکانات مدرن در بافت تاریخی بازار

نمای سنتی همساز با بافت پیرامونی با دید کامل از لاله زار

دو طبقه پارکینگ مجهز به امکانات ایمنی و آتش نشانی

دو بارانداز بزرگ تعبیه شده در زیرزمین دوم مکانی مناسب برای تخلیه بار توسط ماشین های باربری

آسانسور مناسب برای جابجایی بار با دسترسی به تمام طبقات

پله برقی برای دسترسی بهتر به طبقات زیرین