Units


  • طبقات اول تا ششم به صورت تیپ شامل چهار واحد که دو واحد آن حدودا ۲۵۰مترمربع در سمت جنوب و دو واحد دیگر آن حدودا ۲۸۰ متر مربع می باشد که در سمت شمال غرب و شمال شرق واقع شده است.
  • واحدهای ۲۵۰ متری در این پروژه به صورت سه خوابه که تمامی اتاق ها مستر می باشند، با سالنی بزرگ و نورگیری عالی طراحی گردیده است .

هر واحد ۲۵۰ متری دارای یک واحد انباری و دو واحد پارکینگ می باشد.

  • واحدهای ۲۸۰ متری در این پروژه به صورت ۴ خوابه که یک خواب آن سوئیت با درب مجزا و تمامی خواب ها مستر می باشد.  سالن های بزرگ و چشم اندازی فوق العاده به همراه نورگیری عالی این واحد ها را منحصر به فرد کرده است.

هر واحد ۲۸۰ متری دارای یک واحد انباری و دو واحد پارکینگ می باشد.

  • طبقات هفتم تا نهم به صورت تیپ و دو واحدی و با متراژ حدودا ۵۵۰  متر مربع طراحی شده است.

  • واحدهای ۵۵۰ متری در این پروژه به صورت ۵ خوابه (یک سوئیت میهمان با درب مجزا و سرویس و پنتری اختصاصی و چهار اتاق خواب مستر) با سالنی به ارتفاع سقف  حدودا ۵ متر مربع  و  چشم اندازی فوق العاده طراحی شده است .


  • صبحانه خوری و نشیمن مجزا با  نورگیری عالی از جهات مختلف طراحی شده با نقاشی های سقفی.

هر واحد ۵۵۰ متری دارای یک  اتاق خدمتکار با سرویس اختصاصی در داخل واحد وهمچنین چهار واحد پارکینگ می باشد.